Hướng dẫn gửi sách

Bạn gửi mail cho mình cùng các thông tin sau nhé:

– Hình ảnh cuốn sách muốn trao đổi hoặc bán (có thể search google cho lẹ nhé)
– Giá bán (nếu có)
– Trình trạng sách (mới bao nhiêu %)
– Vài dòng chia sẻ về cuốn sách (nếu bạn đã xem)
– Thông tin cá nhân: Họ tên, email, facebook, số điện thoại để tiện liên lạc trao đổi sách.
– Mỗi bạn sẽ được lập một tài khoản riêng, người xem sẽ thấy thông tin của bạn khi xem sách.

Ghi chú: Nếu sách bạn muốn gửi đã có trên web, mình sẽ ghi chú thêm tên chủ sách nhé!

Email nhận sách: kphung77@gmail.com hoặc inbox fb Phenix Chen

Thông tin cá nhân chủ sách