Lý giải về sự bùng phát của virus Corona từ sách “Súng, vi trùng và thép”

Cuốn sách “Súng, vi trùng và thép” đưa chúng ta chu du một vòng lịch sử từ thời kỳ đồ đá, săn bắt hái lượm và sản xuất lương thực, sự bành trướng sản xuất lương thực, những phát minh mới xuất hiện, hệ quả và ảnh hưởng từ lịch sử. Qua đó chúng ta có thể lý giải các sự kiện xảy ra hiện nay và dự đoán được cả tương lai.

Súng, vi trùng và thép
Súng, vi trùng và thép

Cụ thể là câu hỏi: Vì sao phát triển công nghiệp lại kích thích các bệnh truyền nhiễm lây lan ở loài người? Các bệnh truyền nhiễm thường xảy ra ở các loại vật sống bầy đàn, vì vậy khi loài người thuần hóa những loại động vật này như bò, gà heo thì chúng cũng đã nhiễm sẵn căn bệnh truyền nhiễm và chỉ chờ cơ hội để lây sang cho người, cái này đúng với bệnh cúm gà còn gọi là H5N1 và cũng đúng với virus Corona được cho là lây từ con dơi.

Từ đó chúng ta có thể thấy sự nguy hiểm của vi khùng còn hơn cả vũ khí hạt nhân, nước nào kiểm soát được súng, vi trùng và thép có thể nói sẽ là bá chủ thế giới.

Ngoài ra, nội dung sách mô tả khá chi tiết về yếu tố địa lý và cơ chế chính trị đã ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của đất nước đó. Sự thống nhất chính trị ở Trung Quốc do yêu tố địa lý. Địa lí Trung Quốc có hai khu vực then chốt là hai con sông Dương Tử và Hoàng Hà, nối liền vùng trung tâm Trung Quốc từ đông sang tây, từ bắc xuống nam. Sự phân tán chính trị ở châu Âu là do châu Âu có nhiều khu vực then chốt nhỏ rải rác nơi này nơi khác, không một khu vực nào trong số đó đủ lớn để chi phối các khu vực khác trong thời gian dài, và mỗi khu vực là trung tâm của những nhà nước thường là độc lập.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *