Mật mã Do Thái

Mật mã Do Thái
Mật mã Do Thái

Mật mã Do Thái khám phá những bí mật về sự thành công của người Do Thái thông qua giải mã bộ kinh Torah, Giao ước Abraham và lời mặc khải thiêng liêng trong Cựu Ước đã tạo nên cách sống và suy nghĩ của người Do Thái.

Sách được viết bởi một vị mục sư nên có phần hơi tâm linh, đặc biệt những nghi lễ tôn giáo lại được tác giả gắn liền với nguyên tắc làm giàu, nhưng đúng là người Do Thái sùng đạo đa số đều rất giàu. Nhìn chung kinh thánh Do Thái đều dạy con người hướng đến chân thiện mĩ thông qua những lời chúc, những nghi lễ bắt buộc… tóm lại phải có lối sống chuẩn mực không khác gì tu sĩ: không hưởng thụ vật chất, không lừa đảo gian dối, không ăn nhậu cờ bạc, ngủ sớm dây sớm, siêng năng cầu nguyện… những điều trái ngược hoàn toàn với lối sống hiện đại, nói thì dễ mà làm không dễ đâu!

Nguyên tắc làm giàu của người Do Thái được đúc kết như sau: Làm việc chăm chỉ, trung thành với ước mơ, quyết tâm và sống trong lời giao ước với Thiên Chúa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *