Nhật ký lên chức của tiểu Cường

Đây là cuốn sách cực kì hữu ích cho những ai đang đi làm, những ai mong muốn thăng tiến trong công việc, những ai luôn bận rộn nhưng hiệu quả không cao.
Nhật ký lên chức của tiểu Cường
Nhật ký lên chức của tiểu Cường

Nội dung sách liệt kê chi tiết các bước quản lý thời gian một cách khoa học, cách vạch ra mục tiêu và thực hiện nó. Điểm đặc biệt ở cuốn sách là tác giả không hại não đọc giả với mớ lý thuyết suông, mà được cụ thể hoá qua một nhân vật tên tiểu Cường, các bước anh này làm được mô tả chi tiết qua những công việc rất cụ thể ở công ty, cách xử lý những việc chen ngang; thứ tự ưu tiên khi xử lý công việc…

Tin chắc những ai đọc xong cuốn sách này đều có thể dễ dàng áp dụng ngày vào công việc của mình, vì nội dung sách rất gần gủi và thiết thực, các tình huống trong sách đều dễ dàng bắt gặp trong cuộc sống cũng như công việc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *