Review The American reader

Cuốn sách nói về lịch sử hình thành và phát triển của nước Mỹ. Nội dung sách mô tả khá chi tiết các giai đoạn thăng trầm của nước Mỹ, từ giai đoạn hình thành, nội chiến, suy thoái, chiến tranh thế giới thứ I và II, cho đến giai đoạn phát triển sau này. Thú vị nhất là quá trình hình thành nước Mỹ giải thích vì sao văn hoá Mỹ ảnh hưởng nhiều từ nước Anh.

Sách được xuất bản từ năm 1991, nên lối hành văn khá khó hiểu, nhiều đoạn viết quá dài dòng, sử dụng nhiều từ chuyên môn, bạn sẽ phải tra từ điển khá nhiều nếu muốn đọc hiểu nó. Nhưng ngược lại bạn sẽ sưu tập được cả một kho từ mới về chính trị đấy!

Điều thú vị thứ 2 là sách có cách bố cục khá lạ. Mỗi giai đoạn được đánh dấu bằng những nhân vật có tầm ảnh hưởng, kèm theo những bài thơ ca tiêu biểu trong thời kỳ đó. Tác giả ít khi phát biểu ý kiến chủ quan, mà sử dụng nguyên văn của người trong cuộc, lịch sử như được tái hiện chân thật qua từng trang sách.

Xuyến suốt chiều dài lịch sử, bạn sẽ thấy rất nhiều cuộc đấu tranh xoay quanh 3 vấn đề nổi trội ở Mỹ, đó là nạn phân biệt chủng tộc, quyền phụ nữ và quyền dân chủ. Cũng như câu nói trong bản tuyên ngôn độc lập “All men are created equal”, và thực sự họ đã đấu tranh vì quyền bình đẳng và đã có được nó. Tuy nhiên, nước Mỹ cũng không phải toàn màu hồng, để chứng tỏ sự hùng mạnh của mình, nước mỹ luôn “xen” vào các cuộc chiến của nước khác. Năm 1895 sau nội chiến, Khi Cuba chiến tranh với Tây Ban Nha, người Mỹ ủng hộ Cuba, thế là Tây Ban Nha quay sang tuyên chiến với Mỹ. Tiêu biểu nhất là cuộc chiến tranh ở Việt Nam, nước Mỹ chịu nhiều tổn thất về quân số và cả lòng tin với dân Mỹ.

Trong cuốn sách, bạn sẽ bắt gặp rất nhiều những câu nói bất hữu của những nhân vật nổi tiếng của nước Mỹ. Trong đó, câu nói của nghị sĩ George Mitchell đã thể hiện quan điểm rõ ràng của Mỹ về quyền tự do và dân chủ: in America, disagreement with policies of the goverment is not evidence of a lack of patriotism (Ở Mỹ, không đồng ý với những chính sách của nhà nước không có nghĩa là không yêu nước).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *