Viết gì cũng đúng – Brandon Royal

The little red writing book

Cuốn sách gồm 20 nguyên tắc quan trọng trong viết lách, nhằm giải quyết 3 vấn đề quan trọng nhất tronh nghệ thuật viết: tổ chức và trình bày ý tưởng; văn phong điễn đạt cũng như cách đưa ra các ví dụ chứng minh và cách trình bày sao cho dễ hiểu.

Viết Gì Cũng Đúng Tập 2
Viết Gì Cũng Đúng Tập 2

Sách dễ hiểu và có ví dụ cho mỗi nguyên tắc, so sánh cách viết đúng và sai, giúp người đọc nắm bắt nội dung một cách nhanh chóng. Sách thích hợp cho mọi loại văn bản như biên bản thoả thuận, hợp đồng, CV, thông báo, báo cáo… đặc biệt tất hữu ích cho ai làm content marketing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *